Oferta

Nasza Firma oferuje:

 • wykopy
 • roboty ziemne
 • kopanie stawów, rowów
 • drogi, parkingi, place
 • podbudowy z kruszyw
 • drogi technologiczne
 • niwelacje
 • usługi: koparkami, spycharką, wywrotkami
 • wyburzenia
 • rozbiórki
 • rozdrabnianie gruzu
 • kruszenie szczęką kruszcząca
 • kruszenie łyżką kruszącą
 • transport gruzu

 • kruszywa naturalne
 • piasek zasypowy
 • piaski płukane
 • piasek żółty
 • grysy
 • ziemia

 • usługa mulczerem , kruszarką do gałęzi
 • usługi kosiarkami bijakowymi
 • usługi ciągnikami rolniczymi :orki, bronowanie
 • wycinka drzew, krzewów,
 • likwidacja zakrzaczeń, zagajników
 • karczowanie
 • wyciąganie korzeni

 • transport drewna długiego
 • transport drewna krótkiego
 • produkcja drewna opałowego
 • sprzedaż drewna opałowego